voopoo ไม่เจอความไม่เหมือนอย่างเป็นจริงเป็นจังในระดับของพิษ

voopoo
voopoo

ชนิดผลิตภัณฑ์
ไม่เจอความไม่เหมือนอย่างเป็นจริง voopoo เป็นจังในระดับของพิษตามชนิดของสินค้าที่ใช้ 

แม้ว่าจะมีกลุ่มของตัวอย่างปริมาณน้อยที่ใช้สินค้าแต่ละจำพวก voopoo แต่ว่าสินค้ายาสูบกระแสไฟฟ้าหลัก 3 ชนิดที่ผู้เข้าร่วมของพวกเราใช้มีความต่างกันอย่างยิ่ง จากผลการศึกษาวิจัยการปลดปล่อยมลภาวะในกลุ่มผู้ใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเปิดเผยให้มองเห็นความต่างอย่างเป็นจริงเป็นจังตามแบรนด์แล้

วก็ชนิดของสินค้า25 , 30 , – 32ผู้ใช้ปริมาณบางส่วนและก็แบบอย่างการใช้ที่เปลี่ยนแปลงในสินค้าต่างๆบางทีอาจให้ความหมายสามารถของพวกเราสำหรับการตรวจ ความต่างน้อยที่เกี่ยวโยงกับการเปิดรับแสงสว่างระหว่างสินค้า

สารแต่งรส
มีนักศึกษาค้นคว้าเสนอแนะว่าสารแต่งบางประเภทบางทีอาจสร้างสารเคมีที่เป็นพิษในระดับที่สูงกว่าสารอื่นๆ32 , – 35ในบรรดาผู้เข้าร่วมยาสูบอิเล็กทรอนิกส์แค่นั้นของพวกเรา การใช้สินค้ารสผลไม้ทำให้ระ

ดับเมตาบอไลต์ของอะคริโลไนไทรล์สูงมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง นี่เกิดเรื่องที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษสำหรับเพื่อการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ของวัยรุ่น เนื่องมาจากเหตุผลหลัก 1 ในปัจจัยหลักที่วัยรุ่นกล่าวว่าใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เป็นรสที่น่าสนใจ 4นอกเหนือจากนั้น ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมทั้งความอดสูที่เกี่ยวกับยาสูบ บา

งบุคคลบางทีอาจมีความรู้สึกว่าสินค้าที่มีรสผลไม้ไม่เป็นอันตรายกว่าสินค้าที่มีรสยาสูบ ที่จริง รสผลไม้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสูงที่สุดในเหล่าผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าของพวกเรา โดยมีเพียงแต่ 55% ของผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าแค่นั้น รวมทั้ง 67% ของผู้ใช้สองรายแถลงการณ์ว่าใช้รสผลไม้บ่อยครั้งที่สุด

นอกเหนือจากการที่จะเป็นคนแรกที่รายงานระดับพิษในฉี่ของผู้ใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ของวัยรุ่นแล้ว พวกเรายังคงใช้หลักเกณฑ์ที่เอาจริงเอาจังเรียกตัวชี้ทางชีวภาพที่มีจุดหมายเพื่อเลี่ยงแหล่ง VOC ทุติยภูมิ โ

ดยคัดผู้เข้าร่วมที่มีหลักฐานการสัมผัสกับสินค้าการเผาไหม้จากยาสูบจากยาสูบกระแสไฟฟ้าของพวกเรา -กรุ๊ปยาสูบแค่นั้น คุณลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้ได้แก่การใช้การควบคุมตามอายุเพื่อใคร่ค

รวญอัตราการสัมผัสกับพิษ 8 จำพวกในสภาพแวดล้อม พวกเรามิได้ทดลองการสัมผัสกับกัญช

าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นงานที่เต็มไปด้วยความยุ่งยาก เนื่องมาจากมีข้อกำหนดของการทดลองเอง ซึ่งมีสาเหตุจากครึ่งชีวิตที่ช้านานของ δ-9-tetrahydrocannabinol 36 , 37แม้กระนั้น การวิเคราะห์ของพวกเรากล่าวมาว่า ไม่น่าเป็นได้ที่ความปรวนแปรใน VOCs ที่กรุ๊ปการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ชี้แจงโดยการใช้กัญชาแทนการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์…