smok ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีการแสดงนิโคตินเพื่อกระตุ้นการ

smok
smok

การเปรียบเทียบ smok แบรนด์ E-Cig แล้วก็ CSE
ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีการแสดงนิโคตินเพื่อกระตุ้นการปลดปล่อย CXCL8 จากนิวโทรฟิล 36 ด้วยเหตุดังกล่าวพวกเราก็เลยมานะให้คะแนนกระทบของแบรนด์ e-cig ต่างๆที่มีและไม่มีนิวัวติเตียนนต่อการปลดปล่อย MMP – 9และก็CXCL8 ( n  = 10 ;

ทุกแบรนด์เพิ่มการ smok หลั่ง MMP-9 รวมทั้ง CXCL8 (ถึงแม้การหลั่ง MMP-9 ที่มากขึ้นภายหลังได้รับ KIK 24 มิลลิกรัม มิได้มีความนัยสำคัญทางสถิติ) โดยมีเส้นโค้งรูประฆังสำหรับแบรนด์โดยมาก 

ความเข้มข้นของ ECVE ที่นำมาซึ่งการเหนี่ยวนำการหลั่ง MMP-9 รวมทั้ง CXCL8 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นไม่เหมือนกันเป็นอย่างมากระหว่างแบรนด์ต่างๆCSE นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการหลั่ง MMP-9 มากขึ้นอย่างเ

ป็นจริงเป็นจังที่ 0.03 แล้วก็ 0.1 OD แล้วก็ CXCL8 การหลั่งที่ 0.01 และก็ 0.03 OD ผลพวงของแบรนด์ e-cig ต่างๆมักมีความเหมือนหรือมากยิ่งกว่า CSE

การวิเคราะห์ UHPLC-MS
การต่อว่าดฉลากเจาะจงส่วนประกอบของของเหลวอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์ 1 (24 มิลลิกรัม) มีดังต่อแต่นี้ไป: นิโคติน, น้ำ, โพรพิลีนไกลคอล, กลีเซอรอลแล้วก็สารแต่งกลิ่นรส พวกเราวิเคราะห์ส่วนประกอบของของเหลว e-cig โดยใช้ UHPLC-MS สารเคมีถูกกำหนดโดยสมมติฐานโดยพิเคราะห์จากน้ำหนักโม

เลกุล โดยส่วนประกอบอื่นๆที่ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ ชนิดของสารเคมีแล้วก็อันตรายที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้บันทึกไว้ภายในตารางที่ 2พร้อมทั้งส่วนประกอบทางเคมีที่เกี่ยวของผลตอบแทนทางชีวภาพ (ChEBI) รหัส 37 ซึ่งช่วยทำให้สามารถอ้างอิงสารเคมีเพื่อความเชื่อมโยงทางชีวภาพ เจาะจงไซวัวลเฮกเซน ไอโซควิโนลีน ไดกลีม แล้วก็สติดอยู่โทล

การวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกันได้ปฏิบัติการบน ECVE ที่จัดเตรียมโดยใช้ของเหลว e-cig แบรนด์ 1 (24 มิลลิกรัม) มีการแบ่งแยกสารเคมีมากยิ่งกว่า 120 จำพวก (ตารางที่ 3 ) โดยมีส่วนประกอบเพิ่มอีกที่อาจมา

จากผลประโยชน์จากการระเหยของของเหลวในของเหลวของ e-cig เจาะจงสารเคมีอันตรายที่รู้จัก เป็นต้นว่า อะโครลีน โพรพานัล สไตรีน แล้วก็สารก่อโรคมะเร็ง 2, 3-เบนโซฟูแรน รวมทั้งอัลลิลไธโอยูเรีย

นอกจากนั้นพวกเรายังกระทำการพินิจพิจารณามาตรฐานของอะโครลีน (ไฟล์เพิ่มเติมอีก8 ) การอนุมานของระดับการนับไอออน ECVE ค่ามัธยฐานของอะโครลีนจากการวิเคราะห์มาตรฐานชี้ว่าระดับ 4.81 ไมโครโมลาร์มีอยู่ใน ECVE…